Pressemeddelelse – Kommunen presser mountainbikere

Mountainbike ruten ved Marselisborg er kommet under pres efter kommunen færdiggøre planer om en mulig vildt skov i området

Aarhus kommune har planer om at indehegne et areal på 1000 fodboldbaner syd for Aarhus. Aarhus kommune har såvel godkendt projektet Moeagaard Vildtskov, og har i budgettet for 2020 afsat et tre cifret million beløb til projektet.

Dette får flere brugergrupper til at føle sig trumfet af kommunen. De forskellige brugergrupper der føler sig trumfet er blandt andet mountainbikerne, hesterytter og løberne. Dagligt benytter rigtig mange sig af området til motion, og det vil få store konsekvenser for flere brugergrupper hvis Moesgaard Vildtskov bliver en realitet.

Formålet med en vildtskov syd for Aarhus er, at hæve biodiversiteten i området. Brugergrupperne mener dog at biodiversiteten kan hæves anderledes, end ved oprettelse af en vildtskov.

Mountainbike ruten vil flere steder blive indhegnet, og blive gjort utilgængelig for motionister. Derfor kæmper de forskellige brugergrupper af skoven blandt andet Aarhus Trailbuilders at komme i en god dialog med kommunen.